G DATA Client Security – גלו את ההגנה היעילה שלנו והורידו עכשיו אנטי וירוס חינם ל-30 יום
 

"לא האמנתי לכמות האיומים שנתגלו בתחנות עברנו לעולם אחר, המוצר מנצח באמצעות טכנולוגיה מתקדמת מאוד וכלי ניהול שעושים חיים קלים למנהל הרשת, תהליך ההטמעה וההתקנה עבר בצורה מהירה, ומיד הרגשנו שיפור בגילוי וירוסים וסוסים טרויאנים שהיו בתחנות ברשת ואף משמעותי בביצועים (בכלל הרשת).

תודה על הסיוע והנכונות לעזור בכל שלב בתהליך,השירות קלף משמעותי ותרם רבות להטמעה מהירה ולהצלחת המעבר"

מותקן הפתרון >> G DATA Client Security Business

גלו את ההגנה היעילה שלנו לעסקים הרוצים היות מוגנים מהתקפות סייבר וכופר, ואף מפני איומים לא ידועים והורידו עכשיו אנטי וירוס חינם ל-30 יום

לסיפורי לקוח נוספים>